Administracja. Samorząd terytorialny

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Rada gminy jako uczestnik lokalnego wspó...

Książka przedstawia sposób funkcjonowania rad gminnych w ... Książka przedstawia sposób funkcjonowania rad gminnych w Anglii, Finlandii, Polsce i Słowenii. Pokazuje wpływ governance na relacje rad (i radnych) z organami wykonawczymi, gminną administracją o...
€11,11
€11,11

System Jak mafia zarabia na śmieciach

Śmieci – brudne pieniądze, czysty zysk Reportaż śledczy ... Śmieci – brudne pieniądze, czysty zysk Reportaż śledczy o „śmieciowym” biznesie, opanowanym przez mafię Myślisz, że świat przestępczości zorganizowanej cię nie dotyczy? Sądzisz, że medialne r...
€10,41 €9,39
€10,41 €9,39

Samorząd terytorialny w Stanach Zjednocz...

Monografia Agnieszki Pawłowskiej niewątpliwie wypełnia do... Monografia Agnieszki Pawłowskiej niewątpliwie wypełnia dotkliwą lukę w polskojęzycznej literaturze dotyczącej amerykańskiego samorządu terytorialnego, jako że prac w języku polskim poświęconych t...
€11,15
€11,15

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego...

Spis treści: Wstęp / 5 I. Księstwo połockie w okr... Spis treści: Wstęp / 5 I. Księstwo połockie w okresie władztwa książąt pochodzenia litewskiego od połowy XIII do końca XIV wieku / 5 II. Terytorium, urzędy oraz specyfika ustrojowa zi...
€13,25
€13,25

Współczesna dokumentacja urzędowa

Tom 2. Biblioteki Zarządcy Dokumentacji ma na celu wypełn... Tom 2. Biblioteki Zarządcy Dokumentacji ma na celu wypełnienie luki w literaturze naukowej w zakresie aktoznawstwa, a szczególnie w zakresie rozpoznawania cech szczególnych dokumentacji i jej sys...
€6,82
€6,82

Zarys nauki administracji

Zarys nauki administracji jest podręcznikiem przeznaczony... Zarys nauki administracji jest podręcznikiem przeznaczonym dla studentów wydziałów prawa i administracji oraz studentów innych szkół wyższych, w których prowadzone są studia administracyjne. W op...
€12,80
€12,80

Spółka komunalna Aspekty prawne, ekonomi...

Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na specyfikę tych p... Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na specyfikę tych podmiotów oraz implikacje jakie mogą wynikać dla zarządzania spółką komunalną. Książka może spełniać rolę poradnika praktycznego, gdyż zawa...
€9,88
€9,88

Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozw...

Na półkach księgarskich trudno znaleźć pozycje, które w w... Na półkach księgarskich trudno znaleźć pozycje, które w wystarczający i obrazowy sposób opisywałyby potrzeby i możliwości współpracy władz samorządowych z przedsiębiorcami. Książka, którą trzymac...
€10,18
€10,18

Ewaluacja w pracy socjalnej Badania, ksz...

Podjęcie prób dokonania jednoznacznych rozstrzygnięć w za... Podjęcie prób dokonania jednoznacznych rozstrzygnięć w zakresie definiowania ewaluacji i wskazania jej użyteczności jest niezwykle trudne. Określa się ją jako systematyczne komplementarne badanie...
€13,19
€13,19

Urzędnicy i przedsiębiorcy Kulturowe bar...

Media często informują o skandalach związanych z realizac... Media często informują o skandalach związanych z realizacją dużych projektów publicznych, takich jak problemy przy budowie autostrad, korupcja w Komendzie Głównej Policji, czy podejrzenia korupcj...
€13,03
€13,03

Gospodarka przestrzenna Uwarunkowania sp...

Książka przygotowana z myślą o studentach kierunku "Gospo... Książka przygotowana z myślą o studentach kierunku "Gospodarka przestrzenna" oraz kierunków ekonomicznych, stanowiąca również cenną lekturę dla praktyków gospodarczych, pragnących dokładniej pozn...
€12,80
€12,80

Administrategia Jak osiągnąć sukces osob...

Administrategia to pierwsze w Polsce i Europie Środkowej ... Administrategia to pierwsze w Polsce i Europie Środkowej praktyczne kompendium wiedzy o strategicznym zarządzaniu w sektorze publicznym. Będąca wynikiem badań w dziesiątkach urzędów, a także wyko...
€11,81
€11,81

Organizacja i zarządzanie w administracj...

Publikacja syntetycznie ujmuje tytułowe wielopłaszczyznow... Publikacja syntetycznie ujmuje tytułowe wielopłaszczyznowe, a także niezwykle bogate obszarowo zagadnienie w jednej publikacji. Zarys wykładu nawiązuje w przeważającej mierze do treści praktyczny...
€14,33
€14,33

Między wójtem a proboszczem Działalność ...

Cechą charakterystyczną tego zbioru studiów jest powiązan... Cechą charakterystyczną tego zbioru studiów jest powiązanie rozważań naukowych z czysto – rzec można – popularnymi, ba, mającymi na celu oddziaływanie na kobiety-czytelniczki. Autorki, poza pewny...
€5,57
€5,57

Kontrola administracji publicznej

Autor całościowo analizuje zagadnienia kontroli administr... Autor całościowo analizuje zagadnienia kontroli administracji publicznej w Polsce, w tym m.in. ogólne teoretyczne i prawne aspekty kontroli administracji, a także kontrolę: zewnętrzną nad adminis...
€18,00
€18,00

Zarządzanie procesowe w urzędach gmin Mo...

W pracy zanalizowano przemiany zachodzące w administracji... W pracy zanalizowano przemiany zachodzące w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli gmin, zmuszonych do podejmowania aktywnych działań usprawniających proces świadczenia usłu...
€12,09
€12,09

Rola sektora publicznego w przestrzennym...

Książka "Rola sektora publicznego w przestrzennym rozwoju... Książka "Rola sektora publicznego w przestrzennym rozwoju państwa" podejmuje problematykę rozwoju przestrzennego Polski ostatniego dwudziestolecia, z uwzględnieniem podziału terytorialno-administ...
€13,27
€13,27

Participative approaches in social work ...

Participation is the term often present both in publicati... Participation is the term often present both in publications concerning social work and manuals on social research mythodology. Quantity does not reflect the clarity of theoretical conceptualizat...
€8,82
€8,82

Organizowanie i monitorowanie przepływu ...

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk obejmujący tr... Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk obejmujący treści z zakresu 2 części kwalifikacji A.32 (Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych). ...
€9,80
€9,80

Finanse publiczne jednostek samorządu te...

Oddajemy w Państwa ręce niezwykłą książkę. Jak nigdy dotą... Oddajemy w Państwa ręce niezwykłą książkę. Jak nigdy dotąd łączącą naukę i codzienne problemy z dziedziną tak bliską i namacalną, a zarazem tak odległą, nieprzystępną, wręcz zgubną, jaką są finan...
€15,72
€15,72

Działanie współczesnych przedsiębiorstw ...

Współczesne przedsiębiorstwa działają w środowisku biznes... Współczesne przedsiębiorstwa działają w środowisku biznesowym wielorako zdeterminowanym. W tej książce Autorzy przedstawili wyniki badań teoretycznych i empirycznych ujmujące: - kulturowe - zas...
€13,36
€13,36

Kulisy warszawskiego ratusza

Wywiad znanej dziennikarki Magdaleny Rigamonti z Jackiem ... Wywiad znanej dziennikarki Magdaleny Rigamonti z Jackiem Wojciechowiczem, który przez 10 lat od początku kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz był wiceprezydentem Warszawy. Wojciechowicz odpowiedzialn...
€8,37
€8,37

Pracownicy administracji publicznej Ćwic...

Książka może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ... Książka może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe są to materiały przeznaczone dla uczniów, służące utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności. Mate...
€3,86
€3,86

Legislacja w jednostkach samorządu teryt...

Opracowywanie projektów aktów prawnych należy do codzienn... Opracowywanie projektów aktów prawnych należy do codziennych zadań pracownika samorządowego. Autorka w przystępny dla Czytelnika sposób przedstawia zasady tworzenia prawa miejscowego – uchwał i ...
€40,48
€40,48